La interviu - Ghid de conversatie roman englez | englez roman

Engleza rapid 1   Engleza rapid 2   Engleza rapid 3

GRAMATICA          EXERCITII          GHID DE CONVERSATIE          Engleza AUDIO          Contact

   Limba engleza - Ghid de conversatie roman englez | englez roman 

   >>>  La interviu - conversatie in engleza

La interviu - conversatie in engleza

STUDIES
• Question: What studies do you have?
• Answer: I got my bachelor’s/ master’s degree.
• A: I graduated secondary school/ from University.


STUDII
• Întrebare: Ce studii aveţi?
• Răspuns: Am obţinut o diplomă de licenţă/ de masterat.
• R: Am absolvit liceul/ facultatea.

EXPERIENCE
• Q: How long have you been working as a ... ?
• A: I have ten years’ experience in working with ...
• A: I have good business experience.
• Q: What were your responsibilities?
• Q:What did you like or dislike most at your previous job?
• A: I enjoyed the people I worked with, but I felt I was not challenged enough at the job.
• Q: What was the biggest accomplishment/ failure in this position?


EXPERIENŢA
• Î: De cât timp lucraţi în calitate de ...?
• R: Am zece ani de experienţă în domeniu.
• R: Am o experienţă bogată în afaceri.
• R: Care erau responsabilităţile d-voastră?
• Î: Ce vă plăcea/ displăcea cel mai mult la locul de muncă anterior?
• R: Îmi plăceau colegii de muncă, dar simţeam că nu aveam provocări suficiente.
• Î: Care a fost cea mai mare realizare/ ratare în acest post?

SKILLS
• Q: What are your qualifications?
• A: I was trained in ....
• Q: What skills do you have?
• A: I’m computer literate and I have good clerical skills.
• A: I’m good at ...

ABILITĂŢI
• Î: Care sunt calificările d-voastră?
• R: M-am pregătit în domeniul ...
• Î: Ce abilităţi aveţi?
• R: Sunt informatician şi mă pricep la activităţile de birou.
• R: Sunt bun la ...

TALKING ABOUT YOURSELF
• Q: What is your greatest weakness/ strength?
• A: I like to make sure that my work is perfect, so I tend to perhaps spend a little too much time checking it. My time management skills are excellent and I'm organized, efficient.
• Q: How would you describe yourself?
• A: I'm efficient and highly organized. This enables me to be as productive as possible on the job.
• Q: What motivates you?
• A: I've always been motivated by the desire to do a good job at whatever position I'm in.

AUTOPREZENTAREA
• Î: Care e cea mai mare slăbiciune/ punctul forte?
• R: Îmi place să mă asigur că munca mea e reuşită, de aceea tind să petrec prea mult timp verificând-o. Abilităţile mele de organizare a timpului sunt excelente, sunt organizat, eficient.
• Î: Cum v-aţi descrie?
• R: Sunt operativ şi foarte organizat. Aceasta mă ajută să fiu cât se poate de productiv.
• Î: Ce anume te motivează?
• R: Am fost motivată întotdeauna de dorinţa de a realiza o sarcină bună indiferent de poziţia pe care o ocup.

QUESTIONS ABOUT THE NEW JOB
• Q: Why do you want this job?
• A: This job is a good fit for what I've been interested in throughout my career.

ÎNTREBĂRI LEGATE DE NOUL JOB
• Î: De ce îţi doreşti acest post?
• R: Acest post corespunde intereselor mele pe tot parcursul carierei mele.

THE FUTURE
• Q: What are your goals for the next five years?
• A: My long-term goals involve growing with a company where I can continue to learn, take on additional responsibilities, and contribute as much of value as I can.
• Q: What are your expectations regarding payment
• A: I wish that my efforts are properly evaluated and appreciated.


VIITORUL
• Î: Care sunt obiectivele tale pentru următorii cinci ani?
• R: Obiectivele mele pe termen lung includ dezvoltarea în interiorul unei companii unde pot să învăţ, să preiau responsabilităţi noi şi să contribui valoric cât mai mult.
• Î: Ce aşteptări ai legate de salariu?
• R: Îmi doresc ca eforturile mele să fie evaluate şi apreciate în mod just.

 

   Limba engleza ->  Ghid de conversatie roman englez | englez roman

   >>>  La interviu - conversatie in engleza

Ghid de conversatie in engleza

Dati click daca va place site-ul !

GRAMATICA          EXERCITII          GHID DE CONVERSATIE          Engleza AUDIO          Contact

     Copyright (c) 2017-2020  www.gramatica-limbii-engleze-online.ro  |  Conditiile de folosire ale site-ului se gasesc la www.gramatica-limbii-engleze-online.ro  in josul paginii.