La telefon - Ghid de conversatie roman englez | englez roman

GRAMATICA          EXERCITII          GHID DE CONVERSATIE          Engleza AUDIO          Contact

   Limba engleza - Ghid de conversatie roman englez | englez roman 

   >>>  La telefon - conversatie in engleza

La telefon - conversatie in engleza

ANSWERING THE PHONE:
• Hello. Who’s speaking?


RĂSPUNZÂND LA TELEFON:
• Bună ziua. Cine e la telefon?

INTRODUCING YOURSELF:
• Hey, Michael. It’s Lisa calling.(informal)
• Hello, this is Lisa Thompson calling. (formal)
• This is Lisa.
• Lisa speaking.


PREZENTAREA:
• Bună, Michael. Lisa la telefon.
• Bună, Lisa Thompson la telefon.
• Sunt Lisa.
• Lisa la telefon.

ASKING TO SPEAK WITH SOMEONE:
• Is Michael in? (informal)
• Is Michael there, please? (informal)
• Can I talk to...? (informal)
• May I speak with Mr. ...., please?


A CERE PE CINEVA LA TELEFON:
• Este Michael?
• Michael este acolo, vă rog?
• Pot să vorbesc cu ...?
• Aş putea vorbi cu d-l ...?

CONNECTING SOMEONE:
• Just a sec. I’ll get him.
• Hang on one second.
• One moment please.


A PUNE ÎN AŞTEPTARE:
• O secundă. Îl chem.
• Aşteaptă o secundă.
• Un moment, vă rog.

MAKING SPECIAL REQUESTS:
• Could you please repeat that?
• Would you mind spelling your name?
• Can you speak a little slower, please. My English is not that good.
• Can you please hold for a minute? I have another call.

RUGĂMINŢI SPECIALE:
• Poţi să repeţi?
• Aţi vrea să îmi spuneţi pe litere numele d-voastră?
• Aţi putea vorbi mai rar? Engleza mea nu e aşa bună.
• Puteţi aştepta un minut? Mă sună altcineva.

TAKING A MESSAGE:
• Micheal is not in. Who is this?
• I’m sorry, Michael is not in at the moment. Can I ask who’s calling?
• I’m afraid he’s stepped out. Would you like to leave a message?
• I’ll let him know you called.


A PRELUA UN MESAJ:
• Michael nu este. Cine e la telefon?
• Îmi pare rău. M. nu e, pentru moment. Pot sa întreb cine l-a sunat?
• Cred că a ieşit. Doriţi să îi lăsaţi un mesaj?
• Îi voi transmite că l-aţi sunat.

LEAVING A MESSAGE:
• Yes, could you tell him Lisa called?
• No, that’s ok. I’ll call back later.
• Thanks, could you ask him to call Lisa when he gets back?


A LĂSA UN MESAJ VOCAL:
• Da, puteţi să îi spuneţi că a sunat Lisa?
• Nu, mulţumesc. Voi reveni.
• Mulţumesc, puteţi să îi transmiteţi să mă sune când se întoarce?

FINISHING A CONVERSATION:
• Thanks for calling. Bye for now.
• I’ll call you back.
• I’ll try again later.

A TERMINA O CONVERSAŢIE:
• Mulţumesc pentru telefon.La revedere.
• Te sun eu.
• O să încerc mai târziu.

CALLING FROM A TELEPHONE BOOTH:
• Where’s the nearest phone box?
• What number do I dial for?
• A long distance call to ...., please.
• Could you connect me with ...?
• I’d like to make a reversed charge call to ...


CONVORBIRE LA CABINA TELEFONICĂ:
• Unde e cea mai apropiată cabina telefonică?
• Ce număr trebuie să formez?
• O convorbire interurbană cu ..., vă rog.
• Puteţi să îmi faceţi legătura cu ...?
• Aş dori să sun la ... cu taxă inversă.

FREQUENT WORDS:
• To dial a number
• A long-distance call
• Phone-directory
• Area code
• Extension number


CUVINTE DES ÎNTÂLNITE:
• A forma un număr
• Un apel interurban
• Carte de telefoane
• Prefix
• Interior

 

 

   Limba engleza ->  Ghid de conversatie roman englez | englez roman

   >>>  La telefon - conversatie in engleza

Ghid de conversatie in engleza

Dati click daca va place site-ul !

GRAMATICA          EXERCITII          GHID DE CONVERSATIE          Engleza AUDIO          Contact

     Copyright (c) 2011-2013  www.gramatica-limbii-engleze-online.ro  |  Conditiile de folosire ale site-ului se gasesc la www.gramatica-limbii-engleze-online.ro  in josul paginii.